IBA

Biologische zuivering in betonnen put.

Vanaf 1 januari 2005 mag ongezuiverd afvalwater niet meer worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. Dat betekent dat de komende jaren voor alle panden die niet op de riolering zijn aangesloten, een oplossing moet worden gevonden. Een deel van de panden krijgt alsnog een aansluiting op de riolering, maar dat is in lang niet alle gevallen financieel haalbaar, bijvoorbeeld omdat de afstand te groot is. De septictank die nu doorgaans wordt gebruikt, is vanaf 2005 niet meer toegestaan. De oplossing is een IBA, wat staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. In zo'n installatie wordt het afval water in 3 fasen gezuiverd.
In de voorzuivering bezinkt het ergste vuil en vormen vetten een drijflaagje.
Daarna stroomt het water naar een zuurstofrijke omgeving.
Die is gevuld met kunststof blokjes, waarop een afzetting van micro-organismen en bacteriƫn. Daardoor ontstaat een biologische zuivering.
Vervolgens komt het water in een nabezinkruimte terecht.
Een pomp zorgt ervoor dat het proces zich enkele malen herhaalt.

Het rendement van de IBA die GWW-PRO levert geeft een zuiveringsrendement
van 97 %, drie keer hoger dan een septictank.
Tevens voldoet de IBA aan de KOMO en BRL - eisen.

De IBA systemen worden op dit moment getest en gecertificeerd voor
klasse 3A door TNO / KIWA volgens de BRL K10004 en K10007.
In de BRL K10007 is de KIWA uitgegaan van een betonnen behuizing die
voor 20 jaar de grond in gaat. Wijzelf gaan ervan uit dat de betonnen behuizing
bij normaal gebruik na 50 jaar nog steeds functioneert.

Indien blijkt dat de installatie aangepast dient te worden na certificering
klasse 3A, zal dit door ons kosteloos gebeuren !!!

NB. In minder kwetsbare gebieden volstaat een IBA klasse 1, dat wil zeggen dat een septictank volgens het lozingsbesluit bodembescherming voldoende is.

Voor zowel de HDPE / PVC persleidingen putten en pompen als de
IBA klasse 1/2/3A en 3B systemen zijn wij U graag van dienst.

ibaibaibaibaibaibaibaibaibaiba